غذاهای دارای کالری منفی

غذاهاي دارای کالری منفی چه غذاهایی هستند؟

اگر غذاي مصرفی دارای 100 کالری بوده و بدن نیز برای هضم و جذب آن به صرف 150 کالری نيازمند باشد، در واقع به مانند اين است که با خوردن اين غذا بدن نه تنها کالری ای مصرف ننموده بلکه 50 کالری نيز سوزانده است.

 

تاریخ : 1397/02/03 15:23 [ تعداد مشاهده : 38 ] ادامه مطلب...
 
دريافت ايزو

مجموعه آرين احترام به مشتري و صداقت در كار را سرلوحه كار خود قرار داده است و هدف اصلي آن جلب رضايت مشتري مي باشد كه در همين راستا موفق به كسب iso/ts 10004:2010)  )ايزو 10004 مشتري مداري از كشور انگلستان شده است.

تاریخ : 1393/06/26 11:33 [ تعداد مشاهده : 531 ] ادامه مطلب...
 
1