چگونه نه گفتن را بیاموزیم ؟


 

بعضی از آدم ها تصور می کنند اگر کاری را می توانند انجام دهند حتما باید آن کار را انجام دهند یا این که خودشان

را متعهد می دانند اگر درخواستی از آن ها شد در واکنشی سریع جواب مثبت دهند .در نظر داشته باشیم که ما در

برابر خواسته های دیگران ملزم به بله گفتن نیستیم و با دقت به این نکته کلیدی است که می توانیم به خودمان اجازه

ی نه گفتن بدهیم . در ادامه هنر نه گفتن و مهارت های لازم را برای این کار به شما می آموزیم :

آن را به زبان بیاورید

جسورانه و محکم ولی با ادب و فروتنی پاسخ دهید

افراد و شخصیت ها را بشناسید

پاسخ های خود را در قالب سوال مطرح کنید

عواقب پاسخ مثبت را در نظر بگیرید

مرز ها را ترسیم کنید

محکم و واقع بین باشید

کمی خود خواه باشید

پس این گونه میفهمیم ما هیچ نیازی به شرح وتوضیح علت عدم پذیرش خود نداریم بعلاوه نباید نسبت به رد انجام

درخواست دیگران احساس  گناه کنیم و بلکه باید توجه کنیم که انجام کارهایی که تمایل چندانی به انجام آن نداریم

احساس بدی را در ما ایجاد می کند که باید با اعتماد به نفس و انگیزه بالا با آن مقابله کنیم و دست از کوشش خود

بر نداریم .گفتن "نه" همیشه برای نخستین بار ممکن است سخت وناخوشایند باشد اما به مرور زمان و با تمرین

 وممارست آسان تر شده و دستیابی به آن سهل تر می گردد .

 

 

 

 

 


تاريخ انتشار : 1397/05/13 10:10 | دسته بندی : 1 | بازدید : 254