عید سعید قربان مبارک

عید قربان! یکی از پاک‌ترین و گرامی‌ترین اعیاد مسلمانان که نشان بندگی به درگاه خداوند است. عید تولد دوباره انسان از خاکستر خویش. عید رسیدن به قرب الهی و انسانی نو شدن. ضمن تبریک این روز گرامی شما را به خواندن متون زیر که به مناسبت عید قربان گردآوری شده‌است، دعوت می‌کنیم.

هرکه فهمید که تنهاترین عاشق خداست شتاب کرد تا عاشق‌ترین معشوق باشد...

هیچ عشقی بالاتر از عشق به خدا نیست...

این را ابراهیم ثابت کرد...

ابراهیم سر اسماعیل را نبرید....

ابراهیم دل از اسماعیل برید...

از هر چه غیر خدا دل برید...

و اسماعیل گفت پدر سر را ببر ...

برای خدا دل را ببر...

اسماعیل جانش را از فرمان خدا بالاتر یافت...

چون اسماعیل هم عاشق خدا بود...

جانش را برای عشقش در دستان پدرش گذاشت...

این است عشق خالص

و بنده مخلص خدا ابراهیم خلیل الله... و اسماعیل (ع)

از آنچه نمی‌توانیم بگذریم آن اسماعیل ماست...

اگر نمی‌گذریم ... ارزان‌فروشی نکنیم...!

عاشقان عیدتان مبارک

 

 

 

 


تاريخ انتشار : 1397/06/01 08:28 | دسته بندی : 1 | بازدید : 800