بازی پارک کردن اتوبوس
در صورتی که در اجرای بازی مشکل داشتید فلش پلیر را دانلود و نصب نمایید . (دانلود فلش پلیر)