بازی کم حجم فوتبال حرفه ای
در صورتی که در اجرای بازی مشکل داشتید فلش پلیر را دانلود و نصب نمایید . (دانلود فلش پلیر)