پرســش و پـاســخ ارســال ســوال
 
آرين : كارت كليه بانك هاي عضو شبكه شتاب پذيرفته مي شود

كارت كليه بانك هاي عضو شبكه شتاب پذيرفته مي شود

 
آرين : نحوه مرجوع كالا

نحوه مرجوع كالا

در صورتي  كه كالاي خريداري شده از فروشگاه آرين داراي مشكلي بوده و يا از كيفيت محصول مورد نظر راضي نيستيد حتما مراتب را از طريق تماس تلفني به فروشگاه اطلاع دهيد و پس از هماهنگي،كالا را با فاكتور خريدتان به فروشگاه بياوريد.

 
آرين : آيا در فروشگاه آرين ميوه و تره بار نيز داريد؟

آيا در فروشگاه آرين ميوه و تره بار نيز داريد؟

بله در قسمت تره بار فروشگاه آرين انواع ميوه و تره بار تازه موجود مي باشد.

 
آرين : آيا در فروشگاه آرين مرغ خرد مي شود؟

آيا در فروشگاه آرين مرغ خرد مي شود؟

بله در قسمت پروتئيني فروشگاه آرين مرغ نيز به صورت 4 تكه و 8تكه مي شود و انواع جوجه كباب فله زعفراني و ساده بي استخوان و با استخوان موجود مي باشد

 
آرين : آيا مي توان هزينه فاكتور را اينترنتي يا تلفني پرداخت نمود؟

آيا مي توان هزينه فاكتور را اينترنتي يا تلفني پرداخت نمود؟

بله مي توان از طريق شماره حسابهاي زير مبلغ خريد را پرداخت نمود

6104337036899290 شماره كارت بانك ملت به نام جواد آرين

1831621124 شماره حساب بانك ملت به نام جواد آرين

918081186 شماره حساب بانك تجارت به نام جواد آرين

010303475500 شماره حساب بانك صادرات به نام جواد آرين

 
آرين : نحوه انجام خريد تلفني؟

نحوه انجام خريد تلفني

مشتريان محترم مي توانند از ساعت 8 صبح الي 13 ليست سفارشات خود را از طريق تلفن هاي مغازه 42221967 و 42206110 اطلاع دهند پس از آماده شدن سفارشات با مشتري تماس گرفته مي شود و بعد از هماهنگي با مشتري و اطلاع دادن قيمت فاكتور براي ايشان ارسال مي شود.هزينه فاكتور و هزينه آژانس را به راننده تحويل داده مي شود.

 
آرين : عضويت در فروشگاه آرين چگونه مي باشد؟

نحوه عضويت در فروشگاه مواد غذايي آرين چگونه مي باشد؟

شما مشتريان محترم مي توانيد با مراجعه حضوري به فروشگاه فرم عضويت در فروشگاه را تكميل نموده و يك كد اشتراك بگيريد.مشترياني كه كد اشتراك دارند مي توانند خريد تلفني انجام داده و از اين پس  فاكتور با نام مشتري صادر مي شود و در صورت ايجاد مشكل در فاكتور و يا ... مشكل قابل پيگيري مي شود.

 
1